Kumppanit

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Profiililtaan monialaisen ja kansainvälisen TAMKin toiminta painottuu hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

Design Forum Finland

Design Forum Finlandin tavoitteena on edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa yrityksissä, erityisesti johtamisen työkaluna strategisella tasolla, ja näin kasvattaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Luonnonvarakeskus

Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Lukessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen.

Tekijät