Herää pahvi!

Tulossa: Seminaari 18.3.2020Tapahtuman sisällöstä, puheenvuoroista ja työpajoista lisätietoa myöhemmin!

Uudenlaiset pakkaukset tulevat

– oletko sinä valmis?

HerääPahvi! -hankkeessa kehitetään kiertotaloutta edistäviä pakkausmateriaaleja elintarviketeollisuuden sivuvirroista, mm. kauran kuoresta. Uudenlaisesta materiaalista on jo valmistettu leipäpusseja, joissa on käytetty kaurankuorta pussipaperin raaka-aineena. Pussit ovat herättäneet suurta mielenkiintoa!

Millaisia pakkauksia tästä mielenkiintoisesta, visuaalisesti erottuvasta materiaalista voitaisiin valmistaa? Voisivatko esimerkiksi pikaruoka- tai kosmetiikkapakkaukset tai kuiville elintarvikkeille tarkoitetut pakkaukset olla osittain kaurankuoresta? Tule kuulemaan tulevaisuuden pakkaustrendeistä ja kiertotaloutta edistävistä pakkausmateriaaleista sekä ideoimaan kanssamme uutta. Työpaja järjestettiin 12.12.2019 Helsingissä.

HerääPahvi! on Tampereen ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Design Forum Finlandin yhteistyöhanke. Työpajan fasilitoi muotoilutoimisto Kuudes Helsinki.

To 12.12.2019 klo 10–14.30
Kuudes Helsinki
Tehtaankatu 27–29 (4.krs),
00150 Helsinki

Aikataulu:
10.00–11.30 Tervetulosanat, Päivi Viitaharju, lehtori, TAMK
Tulevaisuuden pakkauksista kertovat omissa puheenvuoroissaan
Antro Säilä, toiminnanjohtaja, Suomen Pakkausyhdistys ry sekä
Pekka Saranpää, tutkimuspäällikkö, Luonnonvarakeskus
11.30–12.00 Lounastarjoilu
12.00–14.30 Työpaja

Tilaisuuteen liittyvät tiedustelut:

paivi.viitaharju@tuni.fi / 040 847 0241
aino.vepsalainen@designforum.fi
paivi.korteniemi@kuudes.com

Seminaari Ke 15.5.2019 klo 12.15–16.30
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3, Tampere

Seminaarissa tarkasteltiin pakkauksen koko arvoketjua muuttuvassa maailmassa; alkaen pakkauksen valmistamisesta, sen käytöstä myymäläympäristössä ja matkasta asiakkaan kotiin.

Seminaariyleisö koostui biotuote-, pakkaus-, media-alan ja muotoilualan osaajista.

Ohjelma
12.15 -13 Buffetlounas
13.00 – 13.20  Tervetuloa, HerääPahvi! – sivuvirroista pakkauksiksi, Päivi Viitaharju, Lehtori, TAMK
13.20 – 13.45 Tarinallisuus,  Vesa Heikkinen, Lehtori, TAMK
13.45 – 14.10  Pakkaus merkityksellisen brändin rakentajana – kuluttajatrendit pakkaussuunnittelussa
Saara Järvinen, Senior Insight Strategist, Kuudes

14.10 – 14.40 Kahvi

14.40 – 15.05 Mitä vaatimuksia kaupalla on pakkauksille?  – Senja Forsman, Vastuullisuuspäällikkö, S-ryhmän vähittäiskauppa
15.05 – 15.30 Tulevaisuuden pakkaukset, Petri Vasara, Liikkeenjohdon konsultointi, BioFutures, Pöyry Oy
15.30 – 16.00 Puupohjaisen biotalouden uudet tuotteet, Susanna Winqvist, Projektipäällikkö, Uusi Puu
16.00 – 16.15 Pikaruokapakkausten vastuulliset pakkausmateriaalit / Ulrika Kurtén, Senior Vice President Consumer Boards, Kotkamills
16.15 – 16.30 Seminaarin yhteenveto, Päivi Viitaharju

Tilaisuuteen liittyvät tiedustelut:

paivi.viitaharju[@]tuni.fi 

Kuva: Raquel Benmergui

1. TYÖPAJA

HerääPahvi! -hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin lokakuussa 2018 Design Forum Finlandin tiloissa Helsingissä. Työpajassa käytiin läpi yhdessä hankkeen tavoitteet, kartoitettiin tärkeät sidosryhmät ja luotiin entistä parempaa yhteistä näkemystä hankkeen tulevista toimenpiteistä.

Hankkeen tavoitteina on tunnistaa elintarviketeollisuuden erilaiset sivuvirrat ja niiden tuottajat sekä hyödyntää sivuvirtojen, esimerkiksi viljankuorien ja erilaisten palkojen, sisältämiä antioksidantteja ja antimikrobisia yhdisteitä funktionaalisissa pakkauksissa. Sivuvirroista saatavia raaka-aineita tutkitaan myös käytettäväksi täyte- ja sideaineina pakkauspaperin ja -kartongin valmistuksessa, jossa ne korvaisivat mm. neitseellistä puukuitua.

Kullakin hankekumppanilla on toisistaan poikkeava lähestymiskulma meitä yhteisesti kiinnostavaan aiheeseen, elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Monialaisessa ryhmässä muotoilu, kiertotalous, tarinallisuus, sivuvirtojen hyödyntäminen ja kestävät tuotantomenetelmät valjastetaan yhteen paremman tulevaisuuden hyväksi. 

Tärkeimpänä seikkana koko hankkeen onnistumisen kannalta pidettiin tulevaisuuden asiakastarpeen tunnistamista. Se loisi edellytykset tarvelähtöiselle sivuvirtojen käytölle ja mahdollistaisi kestävän kehityksen mukaisten uusien tuotteiden ja tuoteryhmien syntymisen.

Hankkeen aikana pyritään toimivan valtakunnallisen metsäbioalan ja luovien alojen ekosysteemin luomiseen. Luovien alojen pakkaus- ja kiertotalousosaamisen lisääntyminen on tärkeässä roolissa. Edelleen hankkeen aikana luovan alan yrityksille pyritään osoittamaan uusien biotalouden innovaatioiden sisältämä liiketoimintapotentiaali.

Tavoitteenamme on myös vahvistaa luovien alojen osaamista ja ymmärrystä pakkaustoimialasta, ja erityisesti kuitupohjaisista, uudenlaisista toiminnallisista pakkauksista (esimerkiksi tuotteiden säilyvyyttä lisäävistä) sekä näihin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Kohderyhmät
Graafikko Raquel Benmerguin näkemys HerääPahvi!-hankkeen kohderyhmistä

Hankkeessa demonstroidaan erilaisten elintarviketeollisuuden sivuvirtojen esim. kauran ja ohran kuoren sekä mäskin käyttöä toiminnallisen pakkausmateriaalin valmistuksessa. Pyrimme parantamaan syntyneen ekosysteemin toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksia ja luomaan uutta osaamista. Erityisen tärkeää on uudenlaisten, sivuvirtoja hyödyntävien, pakkausten kaupallistamisen edistäminen luovien alojen avulla, hyödyntäen mm. tarinallisuutta koko projektin ajan.

Hankkeen kohderyhmät ovat: 1. Pakkausala: pakkausteollisuus 2. Metsäbioala: alalla toimivat yritykset, Luken asiantuntijat 3. Media-, viestintä- ja muotoiluala: alojen ammattilaiset ja asiantuntijat 4. Sivuvirtojen tuottajat: elintarviketeollisuuden toimijat.

Hankkeen ensimmäisessä työpajassa lokakuussa hahmoteltiin myös sidosryhmäkartta, jonka avulla voidaan hahmottaa eri toimijoita ja niiden välisiä suhteita. Visualisointi auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja luomaan yhteistä ymmärrystä. Kukin hankekumppani toi yhteiseen karttaan omat kumppaninsa ja näin pääsimme tutustumaan toistemme laajoihin yhteistyöverkostoihin. 

Hankkeen edetessä työpajatyöskentely tulee olemaan osa jokaista työpakettia. Työpajoissa tapahtuva yhteiskehittäminen mahdollistaa kaikkien osallistujien osaamisen hyödyntämisen ja erilaisten näkökulmien tarkastelun. Eri paikkakunnilla toimivien hankekumppanien tuominen kirjaimellisesti saman pöydän ääreen, on tärkeää myös yhteistyön sujuvoittamiseksi. Seuraavassa työpajassa perehdymme tärkeäksi tunnistettuun aiheeseen – tulevaisuuden asiakastarpeeseen.

Teksti: Saija Malila

Kuva: Raquel Benmergui

Työpaja 2

Työpaja 2 pidettiin Helsingissä Kuudes oy:n tiloissa 13.2.2019.